fbpx

Szabályok

A versenyszabályzat érvényes minden olyan mérkőzésre, melyet a Cageball Szövetség szervez vagy a Cageball Szövetség pályáin rendeznek.

A csapatok összeállítása

A mérkőzést két csapat játssza, 3-3 fővel.

A csere végrehajtása: A mérkőzésekre cserejátékosok nevezhetők. Ezek száma max. 3 fő lehet. Cserélni gól után – a pályán lévő játékosok kezdeményezésére,  félidőben, illetve sérülés esetén lehet a játékvezető engedélyével.

A játékosok felszerelése

A játékos nem viselhet olyan felszerelést, amely veszélyezteti saját maga, vagy az ellenfél testi épségét.

Alapfelszerelések: – egységes színű mez (számozással nem szükséges ellátni); – nadrág; – cipő (kizárólag teremcipő lehet, stoplis vagy műfüves cipő nem engedélyezett); – sportszár vagy megfelelő sportzokni.

A labda

A mérkőzéseken kizárólag 4-es méretű fékezett pattogású futsal labdával lehet játszani.

A játékvezető

Minden mérkőzés vezetésére játékvezetőt kell kijelölni, akinek teljes jogköre van a mérkőzéssel kapcsolatban és felel a játékszabályok betartásáért és betartatásáért. Jogkörének gyakorlása akkor kezdődik, mikor a játék helyszínére érkezik és addig tart, míg el nem hagyja azt. A játékvezető megsértése, döntéseinek figyelmen kívül hagyása, automatikus kizárással járhat.

Jogok és kötelezettségek: – érvényt szerez a játékszabályoknak; – eltekint a játékmegszakítástól minden olyan esetben, amikor meggyőződése, hogy ezáltal a vétlen csapatot juttatja előnyhöz; – jegyzeteket készít a mérkőzéssel kapcsolatban. A mérkőzésről a jelentést az előírt határidőn belül az illetékes szövetség részére eljuttatja. Jelentést tesz minden sportszerűtlen eseményről, amelyet valamely játékos vagy csapatvezető követett el. Jelenti a figyelmeztetéseket; – időmérő hiányában ellátja ezt a funkciót is; – joga van a mérkőzést valamely szabálytalanság vagy nem várt esemény miatt megszakítani, vagy véglegesen beszüntetni; – fellép a sportszerűtlenül viselkedő játékosokkal szemben, figyelmezteti, vagy súlyos szabálytalanság esetén kiállítja a vétkest; – elküldi a játéktérről azokat a személyeket, akik engedély nélkül léptek be; – sérülés esetén megszakítja a játékot és eltávolíttatja a sérült játékost; – továbbengedi a játékot, ha véleménye szerint a játékos csak enyhén sérült meg; – eldönti, hogy a labda és a játékosok felszerelései megfelelnek-e az előírásnak.

A játékvezető döntései a mérkőzéssel kapcsolatban végérvényesek.

A játék időtartama:

Bajnoki mérkőzés két 20 perces tiszta játékidejű félidőből áll; az időt az időmérő és/vagy a játékvezető méri; a mérkőzésen futóórát kell használni, melyet csak nagyobb sérülés vagy nem várt ok miatt kell megállítani (cserénél, gólnál nem áll az időmérő). Szünet: A szünet időtartama max. 5 perc lehet. Kupák, tornák esetében 1×10 vagy 12 perces játékidejű egy-egy mérkőzés megszakítás nélkül.

A játék kezdete és folytatása

Kezdet: A mérkőzést mindig a játékvezetőtől bal kézre eső csapat kezdi, a második félidőt a térfélcsere után ugyancsak a játékvezetőtől balra eső csapat kezdi.

Kezdőrúgás: A kezdőrúgást a saját kapu előtti büntetővonalról, álló helyzetből kell elvégezni.

Gól utáni kezdőrúgás:

– az ellenfél játékosainak a saját térfelükön kell tartózkodniuk; – a labda a játékba hozó csapat térfelén van, a kapu előtti területen; – a labdát a kezdő sípszóra kell játékba hozni, ha azt elrúgták és előre elmozdult, játékban van, amit az ellenfél köteles megvárni, ám időhúzás esetén (2-3 mp) a játékvezető szólhat és le is fújhatja azt, mely után az ellenfél szabadrúgáshoz jut; – a kezdőrúgást mindig állított helyzetből kell elvégezni;

– a kezdőcsapat egy kötelező passz után szerezhet gólt;

– csere esetén meg kell várni, míg a becserélt játékos(ok) a pályára lép(nek) és becsukódik az ajtó.

A játékvezetői labda: Ha a játékot egyéb, a játékszabályokban nem rögzített módon megszakítják, és nem történt egyéb szabálytalanság, akkor a játékot játékvezetői labdával kell folytatni onnan, ahol a labda a játék megszakításának pillanatában volt.

Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

Közvetlen szabadrúgással büntetendőek azon játékosok, akik a következő szabálytalanságok valamelyikét követik el:

– ellenfelét nem szándékosan, durvábban megüti; – ellenfelét gáncsolja, lábával buktatja, vagy megkísérli azt; – nekiugrik ellenfelének; – palánkhoz löki ellenfelét; – ellenfelét visszahúzza; – testi erejét brutális módon veti be, úgy hogy nem a labdát akarja megjátszani;

– a labdát birtokló játékost egyszerre két ellenfele szorítja be a palánkhoz;

– kézzel ér a labdához (kivétel, a test mellé leszorított kéz vagy testi épség megóvása érdekében maga elé tartott kéz);

– ellenfelét bármely irányból becsúszva szereli. – veszélyesen játszik; – szándékosan az ellenfelét feltartja; – földön fekve akadályozza ellenfelét;

– becsúszik szabad labdára.

———————————————————————-

Büntető rúgással, de nem kiállítással kell figyelmeztetni azt a játékost:

– aki a gólba tartó labdát becsúszva téríti el;

– aki gólba tartó labdát kézzel térít el (kivétel, a test mellé leszorított kéz vagy testi épség megóvása érdekében maga elé tartott kéz);

– aki a kapu előtt a földön fekve akadályozza ellenfele vagy a labda mozgását;

– aki gólhelyzetben szabálytalanul választja el az ellenfél játékosát a labdától.

————————————————————————-

Két perces kiállítással kell fegyelmezni azt a játékost, aki:

– következetesen vét a játékszabályok ellen; – sportszerűtlenül viselkedik; – a sporthoz nem méltó szavakkal, mozdulatokkal nemtetszését fejezi ki ellenfelével vagy a játékvezetővel szemben; – késlelteti a játék újraindítását;

– mezőnyben vagy az ellenfél kapuja előtt szándékosan kézzel ér a labdába;

– az ellenfél javára megítélt büntetőbe  szándékosan beleér; – a játékvezető engedélye nélkül belép a játéktérre és sportszerűtlenül viselkedik; – a játékvezető engedélye nélkül elhagyja a játékteret. (kivéve sérülés esetén ) – a harmadik két perces kiállítás, végleges kiállítást von maga után.

Ezen szabálytalanságok esetén a játékvezető nem ítél büntetőt!

———————————————————————-

A mérkőzés folyamán a vétkes játékost véglegesen (cserével) ki kell állítani ha:

– volt már kétszer két perces kiállítása;

– durva szabálytalanságban sorozatban vétkes;

– brutálisan, szándékosan az ellenfél testi épségét veszélyeztetve játszik; – ellenfelét, vagy valaki mást leköp; – goromba, sértő kifejezéseket használ, nem sportemberhez méltóan viselkedik.

– ittas állapotban lép pályára.

A figyelmeztetések a pályán nem lévő játékosokra is vonatkoznak!

Játékoslétszám:

Egy csapatból egyszerre max. 3 fő tartózkodhat a pályán. A türelmi idő lejárta után, létszámhiány esetén 2 fővel is elkezdhető egy mérkőzés, ha összesen 1 fő jelent meg a csapatból, úgy az ellenfél játék nélküli 6-0-ás végeredménnyel győzött.

A mérkőzés ideje alatt, egy adott csapat pályán tartózkodó 3 játékosa közül max. 2 játékos büntethető 2 perces kiállítással. Ilyenkor, a korlátozott idő miatt az 1 a 3 (vagy 2) elleni felállás engedélyezett. Ha egy csapatnál sérülések vagy végleges kiállítások miatt lép fel az 1 a 3 (vagy 2) elleni szituáció, úgy az 1 fővel maradt csapat a mérkőzést feladni kényszerül és az ellenfél győz 6-0-ás végeredménnyel.

Gól

Gólt kell ítélni, akkor:

– ha a labda akár a földön, akár a levegőben teljes terjedelmében áthalad a gólvonalon a kapufák és a keresztléc közt, anélkül, hogy előtte a támadó csapat szabálytalanságot követett volna el. A mérkőzés győztese: – a mérkőzést az a csapat nyeri, aki több szabályos gólt ér el. Ha mindkét csapat azonos számú gólt szerez, akkor a mérkőzés döntetlen.

Érvénytelen Gól

– ha a gólt kapott csapat nem várja meg, míg ellenfele visszamegy saját térfelére és úgy szerez gólt;

– ha a gólt kapott csapat nem végez el minimum egy átadást a kapura lövés előtt;

– ha a gólt szerző csapat nem megy vissza saját térfelére és úgy szerzi meg következő gólját.

Szabadrúgás

Minden szabadrúgás alakalmával a labdának a talajon kell állnia. A szabadrúgást végző játékos passzolhat vagy kapura is lőhet.

A szabadrúgás helye: Az ellenfél játékosainak legalább 2 m-re (ha lehet) kell a letett labdától állniuk. A labda akkor kerül játékba, ha elrúgták és ezáltal elmozdult.

Büntető rendelkezés: – ha az ellenfél játékosa az előírt távolságon belül tartózkodik: a szabadrúgást meg kell ismételni.

Büntető

Ha a kieséses szakaszban mind a rendes játékidő, mind a hosszabbítás után döntetlenre áll a találkozó. Ebben az esetben 3-3 büntetőt kell elvégezni a csapatoknak. Ha ez sem hoz döntést, akkor a csapatok felváltva végzik a büntetőrúgásokat, mindaddig, míg egyik csapat ki nem hagyja a büntetőt, míg a másik gólt szerez.

A büntetőrúgást a játékosoknak saját kapujuk előtt kijelölt büntetővonal bármely pontjáról kell elvégezniük az ellenfél üres kapujára. A büntetőbe nem érhet bele egy játékos sem addig, míg a labda az ellenfél kapuja menti falat nem érinti vagy gól nem lesz. Amennyiben a büntetőrúgónak valamelyik csapattársa idő előtt érinti a labdát, a másik csapat szabadrúgással folytathatja a játékot onnan, ahol történt a szabálytalanság. Ha abból a csapatból ér bele szándékosan idő előtt egy játékos a labdába, amelyik miatt történt a büntetőrúgás, akkor újabb büntetőt kell elvégezni, és a vétkes játékost ki kell állítani. Ha az elvégzett büntető nem érinti az ellenfél kapuja menti falat, akkor az ellenfél hozhatja játékba a labdát saját kapuja elöl.

A helyezések eldöntése:

A bajnokság mérkőzésein:

l.  győzelem esetén 3 pontot,

2.  döntetlen esetén 1-1 pontot,

3.  vereség esetén 0 pontot kapnak a csapatok.

A helyezések eldöntése pontegyenlőség esetén:

1.  egymás elleni eredmény,

2.  gólkülönbség,

3.  több rúgott gól,

4.  amelyik csapat több győzelmet ért el,

5.  mindezek egyenlősége esetén sorsolás dönt.

Bajnoki rendelkezések

Minden bajnokságban a szabályokat egységesen kell alkalmazni, ez alól a játékidő, a mérkőzésekre nevezett játékosok száma és a kiállítási idő képezhet kivételt. A változásokat a bajnokság kiírásában rögzíteni kell.